O IQPlus

Mi smo inovativna firma u zdravstvu

Naše kompetencije leže u savetodavnim uslugama firmama i posredovanju stručnih i rukovodećih kadrova u području medicine, nege i menadžmenta(stručno osoblje-negovatelji za bolnice i ustanove za negu,lečnike, rukovodeće osoblje i više).
Naše samopredstavljanje se zasniva na evropskim idejama.
Povezujemo firme sa ljudima iz Evrope na obostranu korist.
Nudimo stručnom osoblju iz cele Evrope priliku da u novom okruženju grade uspešnu poslovnu budućnost.

U području menadžmenta smo specijalizirani za pristup rešavanju kompleksnih zadataka i rado preuzimamo projekte na duže vreme.

U području ljudskih resursa nudimo

  • Dugogodišnje iskustvo u posredovanju pri zapošljavanju, izbor osoblja i razvoj
  • Individualna briga i savetovanje
  • Fleksibilnost, kreativnost i inovativnost
  • Usluge, koje su prilagođene Vašim potrebama
  • Strukturirani migracioni koncepti

Težište naših menadžerskih kompetencija i kompetencija savjetovanja je podrška firmama u zdravstvu pri traženju pravih saradnika. Također se angažiramo, kada se radi i o razvoju saradnika. Da li ćemo Vaše rukovodeće snage putem treninga učiniti još uspešnijim za Vaše firme ili da Vam stavimo na raspologanje naše usluge u području migracijskog menadžmenta-uvek ćete dobiti kontinuiranu podršku.
Vaš dugoročni uspeh je naš cilj.

Nudimo u menadžmentu

Tržište zdravstva se neprekidno razvija. Rastuća dinamizacija u takmičenju zahteva sve resurse firme. Stoga se potiču projekti, implementiraju kvalitetni menadžerski sistemi i sazivaju interdisciplinarne radne grupe.Ipak 50% projekata se bezuspešno prekida, kod 70% se ne dostižu troškovi i/ili ciljevi kvalitete. 80% svih projekata se završava sa zakašnjenjem. Potvrda nakon 6 mjeseci ili godine dana najčešće izostaje.
Razlozi za ovo su višeslojni, često ne kompleksni. Često pomažu pravila i jasna definicija cilja.

Naše jakosti u menadžmentu leže u kako stručnim kompetencijama, tako i u metodskim i socijalnim kompetencijama. Kreiranje timova, dinamizacija, projektni menadžment i upravljanje projektima su samo neki primeri našeg portfolija.

Kompleksni zadaci često ne trebaju komplicirana rešenja.
Razgovarajte sa nama, da zajedno nađemo pravi pristup, to je naš kredo.

Ovako možete do nas

medicina | nega | terapeuti | regrutacija | migracija

 
Robert Leisner
Telefon:
+49 8106 4173
Email:
info@iqplus.international
Home:
www.iqplus.international

Radujemo Vam se

 
 
Übersetzung aus dem Deutschen ins Serbische / Prevod sa nemačkog jezika na srpski jezik: Selma Handukić, Bihać (handukic-87 [ at ] hotmail.com)